Indkaldelse til
ordinær generalforsamling


Bestyrelsen i foreningen Klarerergaardens Bryg-Laug indkalder i henhold til vedtægternes §7 til ordinær generalforsamling, som afholdes

Onsdag den 5. nov. 2014 kl. 18.00 i Naverhulen, Sct. Annagade 21, Helsingør

I overensstemmelse med vedtægternes §8 er dagsordenen følgende:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Foreningen byder på gule ærter, øl og en snaps samt en fortælling om Naverhulen.

Du bedes venligst meddele om du kommer via mail til bryglauget@youmail.dk
eller telefon 4920 1393 seneste torsdag den 30. oktober.

Vi glæder os til at se dig.

vJulehygge med
juleøl-smagning

3. december & 9. december


Kære Bryg-Laugs medlem!

Bryg-Lauget indbyder dig til at julehygge
med juleølsmagning
i Klarerergaarden's kælder.INDBYDELSE KOMMER

 
 
Årets arrangementer:


3. december 2014 kl. 18.00: Juleølsmagning i Klarerergaarden

9. december 2014 kl. 18.00: Juleølsmagning i Klarerergaarden

Der vil blive udsendt indbydelse senest 3 uger før arrangementet afholdes.

SE AFHOLDTE ARRANGEMENTER